Hội nghị công bố điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: U.Thu

Tại hội nghị, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.

Với tầm nhìn chiến lược phát triển Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị cân bằng độc đáo, tỉnh đề ra mục tiêu đến trước năm 2050, xây dựng Tp.Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị sinh thái, bền vững, thông minh, sống tốt, phát thải ròng bằng “0”; là thành phố du lịch đậm đà bản sắc với những giá trị độc đáo và khác biệt. Tp. Phan Rang – Tháp Chàm được xác định là đô thị hỗn hợp, đa dạng, lấy du lịch làm động lực phát triển, hướng tới đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh; một trong những trung tâm du lịch của miền Trung và của cả nước; đầu mối giao thông liên vùng, trung tâm giao lưu kinh tế với vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung; trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (của cả nước) và miền Đông Nam Bộ.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Xây dựng trao Quyết định cho lãnh đạo Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.Ảnh: U.Thu

Về cấu trúc phát triển không gian, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm được phân thành 5 phân vùng lớn với những đặc tính, chức năng riêng biệt gồm: Khu vực phát triển đô thị di sản, Khu vực phát triển đô thị ven biển, Khu vực phát triển đô thị trung tâm, Khu vực phát triển đô thị sông Dinh và Khu vực phát triển đô thị kết nối (khu vực sân bay Thành Sơn).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Tp.Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thành phố cũng như của cả tỉnh. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng phối hợp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch được phê duyệt.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch đến cán bộ, tầng lớp nhân dân; tổ chức quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; đặc biệt xác định các vùng thực hiện các dự án đầu tư tập trung để tăng cường kêu gọi đầu tư; đồng thời rà soát tất cả các quy hoạch, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.