Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2024

Ngày 14/6, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác phòng, chống ma túy (MT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác phòng, chống MT được nâng lên; công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về MT được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh  dự lễ mit tinh.

Tuy nhiên hiện nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về MT có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tính từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 198 vụ/324 đối tượng phạm tội về MT; đã khởi tố 195 vụ/309 bị can; lập hồ sơ đưa 99 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tính đến ngày 5/6/2024, toàn tỉnh có 606 người sử dụng trái phép chất MT, người nghiện MT và 53 người bị quản lý sau cai nghiện MT. Có 52/65 xã/phường/thị trấn có MT, chiếm 80% (trong đó có 07 xã/phường/thị trấn trọng điểm, phức tạp về MT loại III).

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục xác định công tác phòng, chống MT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Công tác phòng chống và kiểm soát MT phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống MT nói chung và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện MT nói riêng tại các xã/phường/thị trấn, với những nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả. Lực lượng Công an cùng với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, chính quyền địa phương rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT và người đã cai nghiện trên địa bàn; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT và người đã cai nghiện vi phạm pháp luật.

Các đơn vị diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2024

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với các lực lượng liên quan thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về MT trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện, người phạm tội về MT; nhân rộng mô hình trợ giúp, tạo điều kiện cho người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT và người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.