UBND tỉnh triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm

Ngày 14/6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn các dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2024; triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn trong 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn giải ngân đến ngày 10/6 hơn 805,3 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 27,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, vốn trong nước giải ngân hơn 643,5 tỷ đồng, đạt 29,2%, vốn nước ngoài giải ngân hơn 161,7 tỷ đồng, đạt 21,3%. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đã giải ngân 36,338 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch. Trong tổng số 31 chủ đầu tư, có 9 đơn vị giải ngân đạt trên 50% kế hoạch, 14 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân cả tỉnh, trong đó 5 đơn vị giải ngân 0%. 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các Sở, ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 100% kế hoạch; trong đó, đến hết quý III năm 2024 đạt trên 60% và đến hết quý IV năm 2024 đạt trên 90% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 yêu cầu đến hết quý III/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch theo tinh thần Chỉ thị 57-CT/TU ngày 19/3/2024 của Tỉnh uỷ, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã giao; tăng cường tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhất là công tác đấu thầu đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, yêu cầu các chủ đầu tư tranh thủ thời gian trước mùa mưa lũ, tăng ca làm việc; huy động thêm máy móc, thiết bị và nhân công, nhằm đảm bảo công trình được xây dựng đúng tiến độ, đạt chất lượng. Chủ đầu tư làm việc cụ thể từng nhà thầu có kế hoạch chi tiết cho từng công trình. Theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát hằng ngày tại công trường nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc để giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời, đẩy nhanh tiến độ dự án.