Họp trực tuyến về các dự thảo nghị định liên quan đến Luật Nhà ở

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về các dự thảo Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển và quản lý nhà ở xã hội; chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gồm 8 chương, 48 điều; dự thảo nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 chương, 78 điều và dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gồm 13 chương, 95 điều. Đây là các dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, với những quy định về việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê, mua nhà ở xã hội; cơ chế ưu đãi, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng, cải tạo chung cư; giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở; trách nhiệm quản lý của cơ quan Nhà nước, giải quyết tranh chấp nhà ở thuộc tài sản công… Cuộc họp đã nghe các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, địa phương trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh về các dự thảo; đồng thời, đề xuất bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cơ quan chức năng trong việc phối hợp xây dựng nội dung các dự thảo cũng như ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tham dự họp. Nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện khi các dự án luật được ban hành, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tập trung rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa dự thảo nghị định phù hợp, nhất là thể hiện được vai trò của Nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở mang tính ổn định, lâu dài cũng như đảm bảo tính nhân văn trong thực hiện chính sách hỗ trợ. Chú trọng xây dựng trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội đơn giản; quy định của pháp luật về đấu thầu, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, tài chính của chủ đầu tư, khả năng huy động vốn…