Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bác Ái lần thứ IV năm 2024

Ngày 8/6, huyện Bác Ái tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV năm 2024, với sự tham dự của 120 đại biểu, đại diện cho 11 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn.

Sau 5 năm kể từ Đại hội đại biểu các DTTS lần III năm 2019 đến nay, Huyện Bác Ái được quan tâm hỗ trợ nhiều chương trình, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS cùng với sự lồng ghép của các chương trình, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự tập trung chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hỗ trợ của các doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều bước khởi sắc rõ nét, đời sống cải thiện đáng kể, mức tăng trưởng kinh tế hằng năm đều đạt khá.

Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích tiêu biểu.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng/người/năm, đạt 118% kế hoạch; hằng năm giảm trên 5% hộ nghèo DTTS; lao động trong độ tuổi người DTTS được bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo đạt trên 70%; 100% trạm y tế xã đạt kiên cố hóa, đạt chuẩn y tế quốc gia; 100% phòng học được kiên cố hóa; 100% xã có nhà văn hóa; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 18,91%... Bên cạnh đó, trên các phong trào như: Thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiến tiến được tôn vinh...

Đại hội đã bầu 37 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV của tỉnh.

Dịp này, UBND huyện Bác Ái đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bác Ái lần thứ IV năm 2024.