Ninh Hải: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn huyện Ninh Hải đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã ban hành nhiều công văn, chỉ thị yêu cầu các ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung và giải pháp thích hợp trong từng giai đoạn. Cùng với đó, UBND huyện cũng đã ban hành các văn bản, kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn thể. Bám sát chủ trương định hướng của cấp trên, Đảng ủy, HĐND và UBND các xã, thị trấn đã ban hành các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự nhất quán trong thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn. Qua đó, phát huy tốt vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải, cho biết: Đến nay tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 693,258 tỷ đồng, tăng 445,971 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18%/năm. Trong đó, nguồn vốn trung ương 611,239 tỷ đồng; vốn huy động 67,613 tỷ đồng và vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 14,406 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 13.247 khách hàng vay vốn đang còn dư nợ, bình quân 1 hộ có dư nợ hơn 42 triệu đồng. Nguồn vốn được đầu tư đến 100% các thôn, khu phố, người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Hải thăm hỏi tình hình sản xuất của hộ vay ở xã Nhơn Hải.

Để nguồn vốn phát huy đúng mục đích, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng CSXH; đồng thời, tích cực phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, gắn nguồn vốn cho vay xây dựng mô hình làm ăn phù hợp. Là một trong những hộ vay vốn đầu tư sản xuất có hiệu quả, chị Nguyễn Thị Kim Chinh, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, phấn khởi: Nhờ được vay 70 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH gia đình tôi có điều kiện cải tạo đất, trồng 2 sào hành tím. Thu nhập ổn định từ trồng hành, giúp cuộc sống gia đình ngày càng được cải thiện, chăm lo chu đáo cho con cái ăn học đàng hoàng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, nhìn nhận: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, quy mô tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng mở rộng và nâng cao; số lượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận, thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày càng tăng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân; đến cuối năm 2023, huyện còn 704 hộ nghèo/30.887 hộ dân toàn huyện.

Nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động tín dụng CSXH, trong thời gian tới, huyện Ninh Hải tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng CSXH; chú trọng củng cố năng lực và hiệu quả hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn vay; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng hộ vay xây dựng mô hình phát triển kinh tế đúng trọng tâm, trọng điểm; đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.