Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 7/6, Hiệp hội Du lịch (DL) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có lãnh đạo Hiệp hội DL Việt Nam; Hiệp hội DL các tỉnh, thành phố trong khu vực; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Hiệp hội DL tỉnh tích cực vận động hội viên, doanh nghiệp thực hiện liên kết, nỗ lực đầu tư khai thác những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng và củng cố sản phẩm DL, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh hấp dẫn ở các điểm đến, thu hút khách tham quan, góp phần thúc đẩy DL tỉnh. Theo đó, đã thành lập được các chi hội chuyên môn của hiệp hội; tổ chức nhiều đoàn famtrip kết nối với các địa phương, công ty lữ hành trong nước, quốc tế; số lượng khách nội địa và khách quốc tế liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: X.Nguyên

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hiệp hội DL tỉnh tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội DL trong công tác quản trị, định hướng chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức hội; tăng cường vận động xây dựng nguồn quỹ hội đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, sự kiện quy mô lớn của hội của ngành trong nhiệm kỳ; tập trung sinh hoạt định kỳ và đột xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho hội viên kịp thời để rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ tiếp theo; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất kiến nghị các cấp chính quyền có những cơ chế, giải pháp thích hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động DL; tích cực vận động, mời gọi các thành phần kinh tế, các tổ chức thuộc các thành phần và lĩnh vực khác có liên quan đến phát triển DL vào hội kết nối...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội DL tỉnh khóa mới gồm 31 thành viên. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Đại hội bầu làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội DL tỉnh; ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội DL tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029.