Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng

“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là tác phẩm tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết ra đời nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta; cổ vũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị, tư tưởng và tinh thần to lớn từ bài viết của Tổng Bí thư, đầu tháng 5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung cốt lõi và những vấn đề đặt ra trong bài viết của Tổng Bí thư đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và mở rộng đến cấp cơ sở với 2.336 ĐV tham gia. Tại hội nghị này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh đến toàn Đảng bộ tỉnh ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, CB, ĐV và nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của CB, ĐV và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, về công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Từ đó, CB, ĐV và nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nối tiếp hội nghị học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu hỏi - đáp về nội dung bài viết của Tổng Bí thư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, báo in và báo điện tử Ninh Thuận nhằm giúp các cấp, các ngành, cùng toàn thể CB, ĐV và nhân dân thuận tiện nghiên cứu, học tập nội dung bài viết của Tổng Bí thư, tăng cường niềm tin với Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, qua đó nêu cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, quyết tâm thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tại Trường Chính trị tỉnh, việc học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được triển khai nghiêm túc, cụ thể, thiết thực. TS Trương Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Đảng ủy nhà trường đưa nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào sinh hoạt đảng bộ và đưa vào nghị quyết của Đảng ủy hằng tháng nội dung nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chính trị thông qua các bài viết của Tổng Bí thư. Theo đó, CB, giảng viên chủ động biên soạn đưa bài viết vào giáo án phục vụ công tác dạy học, thao giảng, dự giờ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, cuối khóa. Thông qua những cách làm này nhằm truyền tải nội dung, tinh thần, thông điệp của bài viết đến toàn thể học viên một cách cô đọng, súc tích nhưng đầy đủ và chuẩn xác nhất, điều này đòi hỏi CB, giảng viên phải nghiên cứu sâu kỹ từng nội dung bài viết của Tổng Bí thư, vận dụng nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị của nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Để góp phần lan tỏa trong thế hệ trẻ, anh Huỳnh Kiều Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp bộ Đoàn triển khai đợt sinh hoạt chính trị về bài viết của Tổng Bí thư và tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến CB, đoàn viên, thanh niên nội dung, thông điệp bài viết nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên; đặt ra trách nhiệm của thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời nêu cao quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Là đảng viên trẻ, Thượng úy Dương Quốc Trung, công tác ở Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Ninh Hải) cảm nhận rõ niềm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta sau khi được học tập, nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư. Đồng chí cũng xác định rõ hơn trách nhiệm, động lực và niềm tin của bản thân để nỗ lực cống hiến, đóng góp sức trẻ cùng toàn đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh. Thượng úy Trung chia sẻ: Là thế hệ trẻ trong thời đại Hồ Chí Minh, khát khao lớn nhất của bản thân đó là được cống hiến hết mình cho Tổ quốc, phục vụ quân đội, phụng sự nhân dân bằng một niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng. Trên cương vị Phó Bí thư Chi đoàn, bản thân hứa quyết tâm cùng tuổi trẻ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải ra sức rèn luyện, sáng tạo để tìm ra nhiều mô hình, sáng kiến mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới biển phụ trách.

Qua hơn một tháng triển khai quán triệt việc học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp CB, ĐV và nhân dân tỉnh nhà với niềm tin yêu sắt son dành cho Đảng. Để tiếp tục lan tỏa giá trị bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị; đưa nội dung bài viết vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực chất và hiệu quả; tránh làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; giảm thiểu, hạn chế các luồng thông tin tiêu cực, suy diễn, đồn đoán thiếu cơ sở, gây hoang mang, dao động, ảnh hưởng đến niềm tin trong CB, ĐV và nhân dân. Bên cạnh đó, yêu cầu mỗi CB, ĐV phải luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên tự phê bình và phê bình; tiền phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta, quê hương ta phát triển ngày càng phồn vinh.