Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương

Ngày 6/6, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Theo đó, một số lĩnh vực ngành được giao theo dõi quản lý đã đạt những kết quả tích cực như: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 3.300,63 tỷ đồng, tăng 14,45%; thương mại phát triển ổn định, đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 14,56%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD, tăng 1,26%, nhập khẩu ước đạt 32,8 triệu USD, tăng 10,46% so cùng kỳ. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành 2/3 nhiệm vụ trọng tâm và 2/10 nhiệm vụ cụ thể, các nhiệm vụ còn lại đang tập trung triển khai thực hiện trong hạn. Bên cạnh đó, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng công nghiệp, dự án thương mại, tổ chức nhiều hoạt động kết nối giao thương tạo môi trường phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Công Thương đã đạt được 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể đảm bảo nội dung, tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo điều hành trọng tâm trọng điểm về phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo vì đây là hai ngành mà tỉnh kỳ vọng đóng góp tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm 2024 và cuối nhiệm kỳ. Theo đó, cần theo dõi tiến độ triển khai đầu tư dự án các cụm công nghiệp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở, ngành, tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thực hiện rà soát đối chiếu thống nhất các thông tin đến các dự án liên quan theo ngành quản lý, để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo phù hợp theo quy hoạch và đúng quy định của pháp luật.