Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 6 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 29/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2024; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân như sau:

- Thời gian tiếp công dân: 8 giờ 00 các ngày nêu trên, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

- Ban Tiếp công dân tỉnh bố trí phòng tiếp công dân và cử công chức cùng tham gia tiếp công dân tại buổi tiếp công dân nêu trên. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở HĐND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đăng tải tại mục “Lịch tiếp công dân” trên Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh.