Phát động Giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-BTC về việc tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025. Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) là giải thưởng hằng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, HĐND do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, HĐND TP Hà Nội tổ chức.

Nội dung tác phẩm tham dự giải:

Bám sát kế hoạch tổ chức giải và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây: Ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập trung vào kỳ họp bất thường lần thứ 5, kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là các quyết sách mới được ban hành; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

Tác giả tham dự giải:

Mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài), người có quốc tịch nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện 1 tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả (số lượng tác giả của một nhóm tối đa là 7 người; đối với các chương trình lớn của loại hình phát thanh, truyền hình nhóm tác giả có số lượng tối đa 10 người với các chức danh chính như kịch bản, biên tập, đạo diễn, quay phim, dẫn chương trình).

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Cùng một nội dung, đề tài, tác giả không được gửi tham dự giải ở các thể loại khác nhau.

Tác phẩm tham dự giải:

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ 3- năm 2025 được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 6/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại. Những tác phẩm đã được nhận giải thưởng của Giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025, nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi…

Loại hình báo chí dự giải:

Báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình.

Thể loại báo chí dự giải là các tác phẩm thuộc 3 nhóm thể loại: thông tấn; chính luận và chính luận nghệ thuật; một số thể loại báo chí đa phương tiện và báo chí dữ liệu. Cụ thể bao gồm: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, ảnh báo chí, báo chí dữ liệu...

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 5/1/2023 (ngày phát động giải) đến ngày 22/11/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. ĐTCQ: 080.48017; DĐ: 0904223089.

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ban tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thời gian trao giải: Giải Diên Hồng lần thứ 3-năm 2025 được trao vào tháng 1/2025.

Ban Tổ chức Giải Diên Hồng cũng đã công văn về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia Giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025. Theo đó, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng đề nghị tích cực, chủ động tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tuyến tin bài, phóng sự sâu đậm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND để tham gia hưởng ứng Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025. Đồng thời, tạo điều kiện, động viên các phóng viên, nhà báo tích cực hưởng ứng, tham gia dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025; gửi tác phẩm theo đúng Thể lệ Giải về Ban Tổ chức đúng thời hạn quy định trong Thể lệ Giải Diên Hồng.