Chính phủ họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Ngày 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định giá đất, báo cáo về việc thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, chuyên gia đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Theo đó, Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu hoàn thiện có 6 chương 41 điều, đến ngày 23/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 17/26 ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến góp ý của các địa phương, các tổ chức, chuyên gia. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là những nội dung hết sức quan trọng trong Luật Đất đai.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Do đó, các cơ quan chủ trì, soạn thảo, các bộ ngành, địa phương cần tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến sát đáng để đảm bảo tính kết nối đồng bộ, tính thực thi, tính khả thi từ luật, nghị định đến thông tư. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, những vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan tổng hợp tiếp tục hoàn thiện dự thảo và đưa Nghị định vào cuộc sống, trên tinh thần thể chế hóa được các chính sách quy định trong Luật đất đai 2024.