Tin tổng hợp

* Từ đầu năm đến nay, tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định, tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh các tiêu chí còn thiếu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới năm 2024. Trong Quý I/2024, Công nhận xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn là xã nông thôn mới; 3 xã Phước Diêm, Hộ Hải, Phương Hải là xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số đến nay có 32 xã nông thôn mới và 12 xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục hoàn thành các tiêu chí phấn đấu xây dựng huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025. Công nhận 152 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 30 sản phẩm hạng 4 sao.

Một góc xã nông thôn mới nâng cao Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Về Lâm nghiệp, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ 2.723,57 ha rừng trồng; giao khoáng bảo vệ 80.000 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.670 ha rừng tự nhiên; chú trọng công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô, xử lý kịp thời 4 điểm cháy, thiệt hại không đáng kể, công tác quản lý và bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường.

Một góc rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Kể từ ngày 20/2/2024 đến nay, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Bác Ái và huyện Ninh Sơn là Cấp IV; trên địa bàn các huyện: Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và Thuận Bắc là Cấp III. Trong Quý I/2024 đã phát hiện, ngăn chặn 31 vụ vi phạm, đã xử lý hành chính 30 vụ, tịch thu 26 xe máy, 10,431m3 gỗ các loại, 25 cây cảnh và thu nộp ngân sách 55,328 triệu đồng.