Hội nghị chuyên đề phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2024

Ngày 28/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp (NN) ứng dụng công nghệ cao (CNC) năm 2024. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, chủ cơ sở, hộ sản xuất NN CNC trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển NN ứng dụng CNC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản thực hiện đạt theo tiến độ. Diện tích sản xuất NN ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh đạt 565ha, với 38 dự án NN ứng dụng CNC hoạt động hiệu quả, có 4 doanh nghiệp được UBND tỉnh công nhận doanh nghiệp NN CNC và 3 vùng được UBND tỉnh công nhận là vùng NN CNC. Đến nay, giá trị sản xuất NN ứng dụng CNC đạt 938 triệu đồng/ha, riêng cây dưa lưới và nho đạt trên 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Toàn tỉnh hiện có 2 sản phẩm tôm sú giống bố mẹ và thạch nha đam được xuất khẩu... Với những kết quả trên góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2023 tăng 5,12%.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ sản xuất ký kết bản ghi nhớ hợp tác bao tiêu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Tình hình sản xuất giống nho, táo hiện nay; giải pháp thu hoạch nông sản đảm bảo hiệu quả và an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động sản xuất NN ứng dụng CNC gắn tiêu thụ sản phẩm nha đam; chia sẻ kinh nghiệm về liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ứng dụng CNC. Đồng thời, đề xuất các chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện NN ứng dụng CNC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển NN ứng dụng CNC là một trong những giải pháp then chốt nhằm giải quyết triệt để những thách thức trong sản xuất NN trước tác động của biến đổi khí hậu. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU trong thời gian đạt nhiều kết quả tích cực. Nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU đề ra, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về các chính sách liên quan đến phát triển NN ứng dụng CNC; rà soát lại các vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cập nhật đầy đủ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển NN ứng dụng CNC. Nghiên cứu và có kế hoạch phát triển chế biến các sản phẩm nông sản đặc thù và xem xét lựa chọn 2-3 sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường để tập trung nguồn lực đầu tư hướng tới xuất khẩu; hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm NN CNC của tỉnh; tăng cường hợp tác, nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới đến các hợp tác xã, nông hộ trên địa bàn. Trên cơ sở ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ và xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển NN ứng dụng CNC đạt kết quả tốt trong thời gian đến.

Dịp này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất ký kết bản ghi nhớ hợp tác bao tiêu sản phẩm NN ứng dụng CNC; UBND tỉnh trao giấy chứng nhận OCOP công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao đối với 21 sản phẩm của 5 chủ thể.