Tiến tới Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt

Cùng với việc đề ra phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phát triển, trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh ta còn đề ra phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận theo 4 vùng lãnh thổ, 3 vùng động lực, 3 hành lang phát triển, cụ thể:

4 vùng lãnh thổ gồm: Vùng trung tâm (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và phụ cận), vùng phía Bắc (huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải), vùng phía Tây (huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái) và vùng phía Nam (huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam).

Vùng động lực phát triển:

- Vùng đô thị động lực Phan Rang - Tháp Chàm bao gồm: Không gian Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước. Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành với đô thị Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm vùng, các đô thị vệ tinh phụ trợ có các chức năng riêng biệt gồm Lợi Hải (công nghiệp); Thanh Hải (du lịch); Phước Dân (thương mại dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề).

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh bao gồm: Không gian huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước; là vùng phát triển công nghiệp, cảng biển, năng lượng, thương mại dịch vụ và du lịch; trong đó đô thị Phước Nam là trung tâm vùng; các đô thị phụ trợ với chức năng riêng biệt gồm Cà Ná (công nghiệp, cảng biển); Sơn Hải (du lịch, dịch vụ).

Một góc cơ sở hạ tầng huyện Thuận Nam - Cửa ngõ phía Nam của tỉnh đang vươn mình phát triển. Ảnh: Văn Nỷ

- Vùng phát triển phía Tây bao gồm: Không gian huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái; là vùng phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng và du lịch; trong đó trung tâm vùng phát triển phía Tây là đô thị Tân Sơn, các đô thị phụ trợ với các chức năng riêng biệt gồm Lâm Sơn (thương mại dịch vụ và năng lượng) và Phước Đại (thương mại dịch vụ, đào tạo và điều phối năng lượng).

Các hành lang kinh tế

- Hành lang phát triển đa dạng: Bám dọc theo các trục tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua tỉnh, là hành lang có tiềm năng phát triển quan trọng và đa dạng nhất, kết nối hệ thống đô thị, công nghiệp, cảng biển của tỉnh Ninh Thuận.

- Hành lang phát triển sinh thái: Bám dọc theo trục Đông - Tây, Quốc lộ 27, 27B và không gian sinh thái dọc Sông Dinh, Vườn quốc gia Phước Bình kết nối phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cụm công nghiệp phụ trợ, sản xuất nông nghiệp, năng lượng và du lịch trải nghiệm, trung tâm điều phối năng lượng thủy điện tích năng Bác Ái, năng lượng tái tạo.

- Hành lang phát triển ven biển: Bám dọc theo tuyến đường ven biển (TL701, 702) từ Bắc đến Nam và khu vực vùng bờ, là khu vực có mật độ thấp, phát triển du lịch là chủ đạo gắn với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Vườn quốc gia Núi Chúa, phát triển sản phẩm du lịch khác biệt gắn với 6 đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) và các khu đô thị du lịch, khu chức năng ven biển được cụ thể hóa trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2023-2030

Giai đoạn 2023-2025: Không có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Giai đoạn 2026-2030: Thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

Giai đoạn 2023-2025: Không có ĐVHC nông thôn cấp xã thành ĐVHC nông thôn cùng cấp. Có 3 ĐVHC cấp phường thuộc diện sắp xếp là: Phường Kinh Dinh, phường Thanh Sơn, phường Mỹ Hương thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; đồng thời có 2 phường Phủ Hà, Đài Sơn là ĐVHC cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới ĐVHC khi thực hiện phương án sắp xếp, cụ thể đến năm 2025 tỉnh Ninh Thuận sẽ thực hiện sáp nhập một phần diện tích phường Đài Sơn vào phường Thanh Sơn và một phần phường Đài Sơn vào phường Phủ Hà, để đảm bảo về tiêu chí diện tích và dân số theo quy định, đồng thời sáp nhập hoàn toàn phường Kinh Dinh vào phường Mỹ Hương. Sau khi sắp xếp tỉnh Ninh Thuận sẽ giảm 2 ĐVHC cấp phường.

Giai đoạn 2026-2030: Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Nội dung sắp xếp ĐVHC đề xuất nêu trên là phương án dự kiến. Việc sắp xếp ĐVHC sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tuân thủ theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và thực hiện theo đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tinh thần Nghị quyết số 117/NQ- CP ngày 30/7/2023.