Trao tặng 300.000 cây giống nha đam cho đồng bào Raglai

Ngày 3/3, TreeBank (là chương trình của Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển RED - Tổ chức khoa học phi lợi nhuận, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) tổ chức chương trình Ngày trồng cây 3/3 tại xã Phước Dinh (Thuận Nam).

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C trao tặng cây giống nha đam
cho hộ gia đình đồng bào Raglai xã Bắc Sơn và Phước Dinh.

Thực hiện chương trình đã trao tặng 300.000 cây giống nha đam cho 30 hộ gia đình đồng bào Raglai của xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) và xã Phước Dinh (Thuận Nam). Qua đó nhằm hỗ trợ sinh kế giúp bà con phát triển kinh tế; đồng thời Công ty GC Food cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, bao tiêu sản phẩm cho người dân.