Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và giải đáp trực tuyến vướng mắc về quyết toán thuế năm 2023

Ngày 1/3, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận và giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế năm 2023 thông qua các kênh: Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh (http://ninhthuan.gdt.gov.vn/wps/portal/gltt); địa chỉ Email: cucthue.nth@gdt.gov.vn và số điện thoại: 0259.3824978 và 0259.3824979.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Cục Thuế tỉnh trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi ngay tại hội nghị; nội dung các câu hỏi tập trung vào các vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người nộp thuế, liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật, thủ tục hành chính thuế; kê khai thuế; khấu trừ thuế; áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp… Đối với những vướng mắc còn lại, Cục Thuế tỉnh tổng hợp và tiếp tục trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, thỏa đáng nhất cho người nộp thuế.

Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Cục Thuế tỉnh trả lời trực tiếp các vướng mắc được gửi đến hội nghị.

Qua đó, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt thông tin, hạn chế sai sót khi thực hiện chính sách pháp luật thuế, tiếp cận tối đa các chính sách ưu đãi thuế, từ đó tạo nguồn lực tài chính giúp người nộp thuế vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.