Phối hợp tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2024, được lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, ngày 21/2/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 2749/MTTQ-BTT gửi Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đề nghị quan tâm phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền với các nội dung:

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự đặc biệt tuyên truyền về hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiệu quả của việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác chăm lo cho người nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...; về công tác an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các hoạt động nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Báo Ninh Thuận tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Khánh Hải lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: K.Thùy

Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh của MTTQ và các tổ chức thành viên. Kết quả thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Giới thiệu một số tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Về nhiệm vụ cụ thể, Báo Ninh Thuận thường xuyên thực hiện đăng tải các nội dung hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là những mô hình hoạt động có hiệu quả, những việc làm nổi bật, những gương điển hình tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; cao điểm từ đầu tháng 6/2024 và 10 ngày sau khi kết thúc đại hội. Ưu tiên bố trí chuyên trang chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh và tặng đại hội để biếu đại biểu dự đại hội; số lượng: 400 tờ. Phối hợp thực hiện Đặc san chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 (có Kế hoạch phối hợp riêng).

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tăng cường tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, trên kênh NTV trước, trong và sau đại hội; cao điểm từ đầu tháng 6/2024 và 10 ngày sau khi kết thúc đại hội. Phối hợp Tiểu ban tuyên truyền đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng phóng sự những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 để trình chiếu tại đại hội; thời lượng: 15 phút và hoàn thành trong tháng 6/2024.