Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 22/1, HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt 3 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; chủ trương đầu tư dự án; biên chế công chức, viên chức.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phan Tấn Cảnh do đảm nhận nhiệm vụ khác; bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trịnh Minh Hoàng; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hà Anh Quang do nghỉ hưu; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp rất quan trọng, cụ thể hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an sinh xã hội, phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Minh Hoàng (ảnh thứ 2 từ bên phải qua) được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào đời sống. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tranh thủ hỗ trợ, đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả.

------------------

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nghị quyết Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án tại các Nghị quyết số: 85/NQ-HĐND, 86/NQ-HĐND, 87/NQ-HĐND, 89/NQ-HĐND, 90/NQ-HĐND, 91/NQ-HĐND, 92/NQ-HĐND, 95/NQ-HĐND, 96/NQ-HĐND, 97/NQ-HĐND, 100/NQ-HĐND, 102/NQ-HĐND ngày 31/8/2021.

3. Nghị quyết Giao biên chế công chức cấp huyện, cấp tỉnh; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế Hội và số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố năm 2024.

4. Nghị quyết Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

5. Nghị quyết Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

6. Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

7. Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026