Năm 2023, tai nạn giao thông tăng

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 54 người chết, 181 người bị thương (1 vụ TNGT đường thủy va chạm giữa tàu cá và phương tiện mô tô nước du lịch kéo theo phao chuối tại Vĩnh Hy làm 6 người bị thương).

So với năm trước, số vụ TNGT tăng 20,5% (tăng 30 vụ); số người chết tăng 8% (tăng 4 người); số người bị thương tăng 21,5% (tăng 32 người). Bình quân 2,1 ngày xảy ra 1 vụ TNGT (cùng kỳ năm 2022 là 2,5 ngày). Riêng trong tháng 12/2023, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ TNGT, làm 6 người chết, 31 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT tăng gấp đôi (tăng 12 vụ); số người chết giảm 14,3% (giảm 1 người); số người bị thương tăng 2,4 lần (tăng 22 người).