Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI: Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, chất vấn

Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 15- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại biểu HĐNĐ tỉnh.

Vào buổi sáng, các đại biểu chia tổ thảo luận, sau đó tập trung thảo luận tại hội trường. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, khách quan, đầy trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cùng thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát tiển kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2023. Các đại biểu HĐND tỉnh đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tập trung vào các vấn đề: Giải pháp đột phá đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; phát triển ngành du lịch, giáo dục; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Các vấn đề, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh được lãnh đạo các sở, ngành chức năng giải trình cụ thể.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự phiên thảo luận, chất vấn.

Vào buổi chiều, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng mở rộng. Đã có 8 đại biểu HĐND tỉnh đặt 10 câu hỏi, chất vấn các sở, ngành chức năng liên quan đến giải pháp phát triển triển kinh tế, văn hóa, xã hội để đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó tập trong vào các vấn đề: Giải pháp thu ngân sách; công tác quy hoạch xây dựng, đất đai để thúc đẩy đấu thầu, đấu giá, thu ngân sách, chuyển mục đích sử dụng đất; giải pháp đưa các chính sách nông nghiệp vào cuộc sống và thu hút phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng sản phẩm đặc hữu; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; thúc đẩy giải ngân đầu tư các thành phần kinh tế... Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chức năng tham gia trả lời các câu hỏi, chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND, cử tri trong tỉnh; đồng thời báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu HĐND tỉnh đặt ra tại kỳ họp và cử tri quan tâm. Đồng chí nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, các năm tiếp theo là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Phải bám sát, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội, thúc đẩy phát triển KT-XH để đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng chí mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện trên các lĩnh vực; HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể Nhân dân, cử tri trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ, giám sát giúp UBND tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; phấn đấu đến năm 2025 Ninh Thuận là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, đáp lại niềm tin và kỳ vọng của các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên thảo luận.

Phát biểu kết luận tại các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, khách quan của đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Đề nghị UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương hướng, giải pháp như HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kế hoạch 5 năm 2021-2025 đề ra.