Tin tổng hợp

* Năm 2023, giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 8.791 tỷ đồng, tăng 15,8% (KH 15-16%). Về Công nghiệp, giá trị gia tăng đạt 5.830 tỷ đồng, tăng 15,08% (KH 16-17%). Khâu đột phá về năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp lớn cho tăng trưởng; tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai và hạ tầng truyền tải điện, đã khai thác 485 MW dự án năng lượng chuyển tiếp tạo năng lực mới tăng thêm cho năm 2023 (Các dự án ĐMT Thuận Nam - Trung Nam/172 MW; ĐTM Thiên Tân 1.2, 1.3, 1.4/200MW; ĐG Habaram 93MW; Thủy điện Mỹ Sơn/20MW), ngành năng lượng tăng 16,14%, đóng góp 2,59% GRDP.

Một góc điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam tại Phước Minh. Ảnh: Văn Nỷ

Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho công nghiệp chế biến, chế tạo; một số sản phẩm công nghiệp đã phục hồi và tăng trưởng nhất là nhóm sản phẩm khai khoáng, thủy sản, may mặc, nha đam, khăn bông (Đá xây dựng tăng 1,5%; Muối biển tăng 35,9%; Tôm đông lạnh tăng 13,7%; Nhân điều tăng 27,2%; Đường RS tăng 52,1%; Thạch nha đam tăng 5,1%; Muối chế biến tăng 27,3%; Khăn bông tăng 5,5%; May mặc tăng 2,1%; Phân vi sinh tăng 11,1%; Đá granite tăng 12,4%; Điện sản xuất tăng 11,8%; Điện thương phẩm tăng 7%; Nước uống tăng 4,6%); đã thu hút một số dự án đầu tư thứ cấp trong các Khu, Cụm công nghiệp góp phần tạo năng lực mới tăng thêm cho công nghiệp chế biến, chế tạo.

* Về Xây dựng, giá trị gia tăng ngành xây dựng đạt 2.961 tỷ đồng, tăng 17,25% (KH 14-15%). Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đề án kinh tế đô thị trình HĐND tỉnh phê duyệt; hoàn thành một số Đồ án Quy hoạch xây dựng, đô thị lớn, quan trọng, như: Trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Đồ án QH chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045; xin ý kiến Bộ Xây dựng về nội dung Đồ án điều chỉnh tổng thể QH chung xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Đồ án điều chỉnh QH phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải;

Du khách tham quan khu du lịch Biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh: Văn Nỷ

Đồ án QH phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hải tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; Đồ án phê duyệt điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Du Long, xã Lợi Hải, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; Đồ án điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Cảng tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 1); đồ án QH phân khu xây dựng Khu vực số 3 thuộc QH chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận. Tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản, đã tổ chức khởi công Khu đô thị Đầm Cà Ná; công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật được tăng cường.