Tập huấn kỹ năng giám sát môi trường lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 6/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giám sát môi trường lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp (BNN) năm 2023 cho cán bộ làm công tác y tế lao động của 7 huyện, thành phố; cán bộ y tế doanh nghiệp (DN) và cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) DN trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn các học viên được các giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - BNN truyền đạt các nội dung về phòng, chống BNN và VSLĐ như: Các văn bản pháp luật về khám, quản lý sức khỏe cho người lao động; khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe định kỳ phát hiện BNN; phòng, chống dịch bệnh và bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại về an toàn VSLĐ và biện pháp phòng ngừa; các quy định và xử phạt vi phạm hành chính về VSLĐ trong lĩnh vực lao động; đánh giá các yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp; khám, điều trị các BNN; hướng dẫn kỹ năng giám sát và quan trắc môi trường lao động tại cơ sở; xây dựng mô hình phòng, chống BNN trong các DN theo các quy định mới về an toàn VSLĐ.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác y tế và làm công tác an toàn VSLĐ hiểu rõ trách nhiệm của người làm công tác y tế tại các cơ sở lao động và nâng cao năng lực phòng, chống BNN và chăm sóc sức khỏe người lao động tại các DN.