Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung-Khóa 38

Ngày 1/12, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung - Khóa 38 tại tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và chủ trì buổi Lễ.

Với hình thức học tập trung trong thời gian đào tạo 8 tháng, 49 học viên là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận và Trại giam Sông Cái thuộc Cục C10 đã được truyền đạt qua 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa và nghiên cứu thực tế, được kết hợp, đảm bảo giữa lý luận và thực tiễn, giúp học viên trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trao bằng cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, trong đó, 38 đồng chí đạt loại Giỏi; 11 học viên đạt loại khá.

Phát biểu bế giảng lớp học, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện chính trị CAND biểu dương, đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện của học viên khóa học. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh các học viên sau khi hoàn thành khóa học, trở về đơn vị công tác phải luôn nâng cao đạo đức cách mạng, đem những giá trị tri thức tiếp thu được trong quá trình học tập áp dụng ngay vào thực tiễn công tác; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; vận dụng hiệu quả những kiến thức trong quá trình học tập vào thực tiễn công tác của mình, góp phần cùng đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó.

Trước đó, Đoàn đại biểu của Học viện Chính trị CAND, Công an tỉnh Ninh Thuận, cùng học viên lớp học đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên của Công an tỉnh.