Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế

Trong hai ngày 30/11 và 1/12, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế cho hơn 60 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh.

Tại khóa bồi dưỡng, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề liên quan đến kỹ năng tiếp xúc đối ngoại, giao tiếp liên văn hóa; công tác lễ tân đối ngoại (cách thức tổ chức các sự kiện đối ngoại, tiếp đón các đoàn khách quốc tế); công tác bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo quốc gia... Qua đó, giúp các cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại được cập nhật, bổ sung, trang bị nhiều kiến thức mới; nắm vững và vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm, một số kỹ năng gắn với nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Toàn cảnh buổi Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Ảnh: X.Nguyên