Phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày, đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023”

Ngày 3/11/2023, UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày, đêm giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023”. Mục tiêu toàn tỉnh giải ngân vốn ĐTC năm 2023 đạt 95-100% kế hoạch đề ra.

 Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt tổ chức thực hiện và tuyên truyền đến nhân dân để thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng dự án và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa phương và của tỉnh.

Tuyến đường nối thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: B.Huân

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư phát huy tinh thần, trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết. Kiên quyết chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ dự án, chất lượng công trình. Các sở, ban, ngành tập trung nguồn lực, nhân lực cho công tác ĐTC; quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt các thủ tục đầu tư.

Các đơn vị thi công, nhà thầu tập trung tối đa máy móc, thiết bị, tăng cường nhân lực, sắp xếp thời gian tăng ca, ưu tiên các hạng mục thi công phù hợp mùa mưa lũ sắp đến; tổ chức thực hiện nghiệm thu, hoàn tất các thủ tục thanh toán với chủ đầu tư ngay sau khi có khối lượng. Đồng thời, thi đua cải tiến, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nâng cao năng suất lao động vào hoạt động thi công các công trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn ĐTC, đảm bảo thủ tục nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật về triển khai thi công, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình.

Bên cạnh đó, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn ĐTC. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý ĐTC. Khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, có sáng kiến, giải pháp đề xuất, dám nghĩ dám làm nhằm đẩy nhanh giải ngân vượt mục tiêu, kế hoạch được giao..