Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng từ học sinh, sinh viên

Phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường, bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức sở đảng. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng này, những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo nguồn phát triển ĐV mới trong học sinh, sinh viên (HSSV).

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, Đảng ủy Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận luôn xác định công tác phát triển ĐV từ đoàn viên, sinh viên (ĐVSV) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí Võ Phúc Anh Duy, Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu, cho biết: Trong 6 năm trở lại đây, Phân hiệu đã kết nạp được 106 ĐV mới, trong đó có 99 ĐVSV.

Chi bộ Bộ môn Sư phạm, Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
tại Ninh Thuận tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho sinh viên.

Để đạt được kết quả trên, đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển ĐV; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ; xác định nguồn kết nạp Đảng ngay khi sinh viên trúng tuyển vào trường…, Đảng ủy Phân hiệu chỉ đạo và nhận được sự quan tâm vào cuộc của các tổ chức chính tri - xã hội trong toàn Phân hiệu như công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà Giang, Bí thư Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, chia sẻ: Chỉ tính trong 9 tháng năm 2023, Đoàn Phân hiệu đã giới thiệu 35 ĐVSV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 7 ĐVSV ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 100% tổng số ĐV mới được kết nạp của Đảng bộ Phân hiệu. Trong tháng 10/2023, qua giới thiệu của tổ chức Đoàn, có 65 ĐVSV ưu tú tiếp tục được Đảng ủy Phân hiệu cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 do Huyện ủy Ninh Hải tổ chức.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh kết nạp được 1.958 ĐV trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi. Trong đó, có 101 đoàn viên ưu tú là HSSV được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp và có 55 ĐV được kết nạp từ sinh viên. ĐV được kết nạp trong các trường học là HSSV, đoàn viên ưu tú có thành tích cao trong học tập và các hoạt động phong trào, tuổi đời từ 18-22 tuổi. Đây là thành phần quan trọng để bổ sung lực lượng ĐV trẻ cho Đảng. Tuy vậy, so với tiềm năng hiện có ở các trường học, số lượng ĐV mới là HSSV còn ít, chưa có ĐV từ nguồn học sinh.

Nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh tạo nguồn phát triển ĐV trong HSSV, trong tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển ĐV trong HSSV. Trong tháng 8/2023, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 75 học sinh tiêu biểu, xuất sắc của các trường THPT trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV trong HSSV, hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp ĐV hằng năm theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, ngày 28/9/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về kết nạp ĐV là HSSV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài những nội dung hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình kết nạp ĐV là HSSV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ trách nhiệm đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa chỉ tiêu kết nạp ĐV nói chung, trong đó có chỉ tiêu kết nạp ĐV là HSSV thành một tiêu chí chính thức, quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm; kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp ĐV trong HSSV. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn, Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh và đoàn trường học trực thuộc đưa nội dung phát triển ĐV mới trong HSSV vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm; giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú (đảm bảo có HSSV) cho Đảng để xem xét kết nạp; đưa chỉ tiêu kết nạp Đảng thành một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, xếp loại tổ chức hằng năm...

Với sự chủ động từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự tham gia vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mong rằng thời gian tới, công tác phát triển Đảng trong HSSV trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt.