UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 2/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Trong 9 tháng năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cùng với tinh thần nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, vượt khó của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực và tăng khá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 19.345 tỷ đồng, tăng 8,67%; thu ngân sách ước đạt 2.720 tỷ đồng, bằng 74,4%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.425 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch năm. Chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu được tập trung triển khai, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực công nghiệp - xây tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao, thúc đẩy giá trị gia tăng toàn ngành đạt 6.640 tỷ đồng, tăng 14,67%, đạt 75,3% kế hoạch; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu thương mại và du lịch được chú trọng, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 32,8% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,86%. Công tác chuyển đổi số có sự tiến bộ rõ rệt, đã hoàn thành 13/19 chỉ tiêu chuyển đổi số kế hoạch năm 2023; hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, nợ xấu được kiểm soát. Lĩnh vực giáo dục, y tế; lao động, việc làm tiếp tục nâng cao; các chính sách an sinh xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ngoài kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành dịch vụ, thuế sản phẩm tăng thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, xuất khẩu thủy sản còn giảm mạnh. Các điểm nghẽn trong chính sách năng lượng, đầu tư, đất đai chậm tháo gỡ. Tình hình tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn xảy ra; trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về ma túy, tín dụng đen có chiều hướng gia tăng… Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay; đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò phối hợp giữa các đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong 3 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ những tháng còn lại hết sức khó khăn, đồng chí đề nghị các sở, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp đột phá để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm; theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khai thác lợi thế sản xuất tôm giống chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản bền vững; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng cho công nghiệp chế biến, một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn và các dự án hạ tầng truyền tải điện; quản lý chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành các đồ án quy hoạch, các chương trình, đề án về phát triển nhà ở, đô thị, khu dân cư. Tăng cường hợp tác xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và chuẩn bị tốt việc tổ chức Lễ hội Katê 2023; chú trọng đổi mới giáo dục; phòng, chống các dịch bệnh; thực hiện đảm bảo chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Nâng cao hoạt động chỉ đạo điều hành bộ máy nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ; nắm bắt và xử lý kịp thời vụ việc mất an ninh trật tự; hoàn thành các tờ trình nghị quyết phục vụ kỳ họp Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cuối năm.