Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 diễn ra từ ngày 2 đến 8/10

Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 2 đến 8/10/2023. Để Tuần lễ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Ảnh: Mỹ Dung

Trong đó, đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia...