Tập huấn giải pháp giảm thiểu thiệt hại thiên tai đến sản xuất nông nghiệp

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn “Các giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai đến sản xuất nông nghiệp” cho 60 học viên là cán bộ khuyến nông cấp huyện, cộng tác viên khuyến nông cấp xã, và nông dân vùng hay bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe trao đổi 4 chuyên đề chính: Hoạt động phòng tránh và ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiệt hại thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây trồng trên đất bán khô hạn và chế biến bảo quản một số loại thức ăn chăn nuôi phục vụ trong mùa nắng hạn; kỹ thuật nuôi cá bớp bằng lồng HDPE.

Các học viên tham gia lớp tập huấn “Các giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai đến sản xuất nông nghiệp”.

Qua lớp tập huấn giúp học viên nắm được những kiến thức về các loại hình thiên tai mà tỉnh thường gặp, biện pháp phòng tránh, để từ đó về phổ biến lại cho người dân tại xã, thôn; đồng thời lồng ghép về các mô hình sinh kế trong sản xuất nông nghiệp giúp người dân phát triển kinh tế, giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai.