Ninh Phước: Tập huấn công tác chuyển đổi số

Ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Ninh Phước tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số (CĐS) cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Thông qua buổi tập huấn, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ninh Phước để thúc đẩy việc thực hiện công tác CĐS.

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác chuyển đổi số.