Huyện Bác Ái tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Chiều ngày 22/9, tại Trường THCS, THPT Bác Ái, Hội LHPN huyện Bác Ái tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” của trường THCS, THPT Bác Ái có 30 thành viên. Đây là những hạt nhân tiên phong trong việc tuyên truyền giúp thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, mạnh dạn lên tiếng dần xóa bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu có hại trong đời sống như: nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em (TE), mua bán TE, bóc lột sức lao động TE….

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao kinh phí và tặng hoa cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Đây là mô hình nằm trong chương trình dự án 8“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và TE”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện. Việc thành lập mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với TE vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ chính quyền cùng các ban, ngành, địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ...