Thuận Bắc: Triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024

Ngày 28/9, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh (BHYT HS) năm học 2022-2023 và triển khai thực hiện công tác BHYT HS năm học 2023-2024.

Trong năm học 2022-2023, công tác BHYT HS được các cấp, các ngành và các trường học quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến ngày 31/ 7/2023, toàn huyện có có 6.236 HS tham gia BHYT, đạt 82,3%. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS thực hiện tốt, tính từ tháng 10/2022-7/2023, ngành y tế huyện đã khám chữa bệnh cho 1.240 HS; cấp thẻ BHYT cho 2.082 em.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2023-2024, để thực hiện đúng quy định của Luật BHYT, đảm bảo 100% HS tham gia BHYT, trong thời gian đến, huyện Thuận Bắc tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giúp phụ huynh, HS hiểu rõ về quyền lợi cũng như trách nhiệm tham gia BHYT, chính sách, pháp luật về BHYT HS; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học trong thực hiện BHYT HS, đặc biệt các trường học có tỷ lệ HS tham gia BHYT thấp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHYT và khám chữa bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho HS khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, Căn cước công dân đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy.