Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ khối) đã bám sát nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết quả, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ khối đã thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu, nổi bật, hằng năm có 100% chi bộ, đảng bộ thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 95,2% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20,9% chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98,1% đảng viên (ĐV) hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 16,71% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được 424 ĐV mới (đạt 56,5% chỉ tiêu đề ra cả nhiệm kỳ là 750 ĐV mới); trong đó có 236 ĐV mới kết nạp ở độ tuổi đoàn thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quyết liệt; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động; việc thực hiện phát triển TCĐ và ĐV mới trong các DN ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả chưa cao; một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả còn hạn chế. Có 2/9 chỉ tiêu của nhiệm kỳ thực hiện chưa đạt tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số DN, đơn vị sự nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, một số cấp ủy viên cơ sở còn thiếu kinh nghiệm trong công tác đảng, chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện tinh giản biên chế, ít tuyển dụng mới công chức, viên chức người lao động, dẫn đến số lượng đoàn viên các tổ chức đoàn giảm, từ đó việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng còn hạn chế...

Cán bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận kiểm tra an toàn kỹ thuật thiết bị điện trước khi đưa vào vận hành. Ảnh: Diễm My

Đồng chí Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng bộ khối, cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian đến, Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý DN lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ (CB), ĐV, quần chúng; kịp thời cung cấp thông tin để định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, TCĐ, CB, ĐV; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ CB, ĐV. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các quy định về nêu gương của Đảng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc của các cấp ủy, TCĐ nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ ĐV. Quan tâm kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt công tác quản lý ĐV, kết nạp ĐV mới, nâng cao chất lượng ĐV gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của ĐV trong sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ của người ĐV. Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra về công tác CB, công tác phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, DN; chủ động nắm tình hình, kịp thời tiến hành kiểm tra TCĐ, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với TCĐ, ĐV. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, TCĐ đối với công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác cải cách hành chính; hoạt động của các đoàn thể, chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy, TCĐ trong việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý DN thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.