Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Ngày 16/9, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với nhà tài trợ Dillon International -Hoa Kỳ tổ chức Chương trình trao học bổng (Đợt 1) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập học kỳ I năm học 2023-2024 tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc

Tại 2 địa phương, đoàn đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 50 USD/HS/học kỳ (1,2 triệu đồng). Trong đó có 1 suất trị giá 200 USD/HS/học kỳ (4,8 triệu đồng) được trao cho 1 em học sinh ở huyện Thuận Bắc đậu vào trường Cao Đẳng Mầm non. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các em HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập, góp phần làm giảm tình trạng bỏ học, tạo cơ hội cho các em được học tập bền vững.

Lãnh đạo sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Đại diện nhà tài trợ Dillon International -Hoa Kỳ trao học bổng cho các em học sinh ở huyện Thuận Bắc.

Qua đó tạo sự kết nối quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.