Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, năm 2023

Ngày 15/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (lớp 2) năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 73 học viên (HV) là cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh. Lớp học diễn ra từ ngày 29/8 đến 15/9/2023. Kết thúc khóa học, có 73/73 HV được cấp chứng chỉ; trong đó, có 44 HV đạt loại giỏi, 29 HV đạt loại khá.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.