Từ 10/8, tăng mức trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ ngày 10/8/2011 mức trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp được tăng lên 250.000 đồng/người.

Mức trợ cấp khó khăn cho người lao động được tăng lên 250.000 đồng/người.
Ảnh: Báo SGGP

Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chưa chuyển đổi. Các doanh nghiệp khác (ngoài khu vực nhà nước) được áp dụng qui định tại thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng là người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/3/2011 và có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, tiền ăn ca, tiền chế độ bồi dưỡng nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm).

Thông tư cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp căn cứ vào nguồn quỹ tài chính hợp pháp và khả năng tài chính của doanh nghiệp để quyết định mức trợ cấp khó khăn cụ thể cho người lao động nhưng tối thiểu là 250.000 đồng/người. Số tiền trợ cấp khó khăn cho người lao động được loại trừ không dùng để tính nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam