Từ ngày 1/9/2011: Lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000đ

Ngày 5/7, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2011/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000đ; cấp lại do hư hỏng hoặc mất: 400.000đ; gia hạn: 100.000đ. Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh là 200.000đ. Lệ phí cấp giấy thông hành (GTH) là 100.000đ. Riêng GTH biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia; GTH nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam là 50.000đ,... Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung của hộ chiếu, GTH mức thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, mức thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2011.

Nguồn: Hà Nội Mới Online