Gần 600 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Ngày 5/6, thí sinh (TS) đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục dự thi các môn chuyên theo đăng ký.

Năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tuyển 250 học sinh/8 lớp. Tổng số TS đăng ký dự thi có 577 học sinh. Buổi sáng ngày 5/6, TS thi các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Hóa học; buổi chiều thi các môn: Vật lý, Tiếng Anh. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngày thi các môn chuyên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn điểm thi có 13 TS vắng thi các môn chuyên, không có TS và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024.