Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên

Ngày 2/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng, cũng như tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.