Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023

Ngày 1/6, Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới cho 154 đồng chí nhập ngũ 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Sau thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 896 đã hoàn thành đúng, đủ các nội dung huấn luyện theo quy định, đạt kết quả cao. 100% chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiểm tra 3 tiếng nổ đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: D.Tài

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt Trung đoàn Bộ binh 896 tiếp tục tăng cường, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện chiến đấu, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Đối với Trung đoàn Bộ binh 896, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tập trung xây dựng lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần yêu nước cho từng chiến sĩ, đồng thời duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện.

Sau lễ tuyên thệ các chiến sĩ được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.