Tin vắn

Ngày 29/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trao quyết định hưởng chế độ hưu trí cho 1 đồng chí, thăng quân hàm cấp trung tá cho 11 đồng chí, quân hàm cấp thiếu tá cho 28 đồng chí và nâng lương quân nhân chuyên nghiệp cho 27 đồng chí là sĩ quan thuộc diện cán bộ quản lý.