Bộ CHQS tỉnh sơ kết đợt thi đua đặc biệt thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2023

Ngày 24/5, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức sơ kết đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết kỷ cương, hiệp đồng chặt chẽ, lập công quyết thắng” trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) kết hợp phòng thủ dân sự năm 2023 trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 15/2/2023 đến ngày 27/4/2023 với chủ đề: “Đoàn kết kỷ cương, hiệp đồng chặt chẽ, lập công quyết thắng”. Qua đợt thi, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, các phòng, các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong thực hiện các nhiệm vụ diễn tập. Tổ chức xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch trong vận hành cơ chế diễn tập KVPT và thực binh phòng thủ dân sự; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có chất lượng, hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua.

100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTAT xã hội trên địa bàn trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập KVPT kết hợp PTDS tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm công tác bảo đảm, phục vụ diễn tập đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm phục vụ diễn tập của tỉnh chu đáo, chặt chẽ, tận tình, góp phần quan trọng cho diễn tập thành công tốt đẹp.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 17 tập thể và 75 cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi “Đoàn kết kỷ cương, hiệp đồng chặt chẽ, lập công quyết thắng”.