Tăng cường công tác an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe đại diện Sở Y tế, các ngành chức năng và địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các giải pháp quản lý ATTP trong dịp Lễ đón bằng của UNESCO và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành xem công tác ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đặc biệt tăng cường trong các dịp lễ, hội; cần có sự quyết tâm, trách nhiệm cao từ các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có hành động cụ thể, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cấp, các ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 5/4/2023 của UBND tỉnh. Biểu dương, nhân rộng những cơ sở điển hình, cách làm hay trong việc thực hiện công tác ATTP. UBND các địa phương, đặc biệt Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tập trung chỉ đạo quản lý tốt ATTP tại các cơ sở chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, đặc biệt các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân, du khách thực hiện nghiêm các quy định ATTP. Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan, địa phương nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động lễ ra quân đồng loạt thực hiện công tác ATTP trên địa bàn toàn tỉnh trước khi khai mạc Lễ hội Nho - Vang.