Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tổ chức các kỳ thi trong năm 2023

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các kỳ thi trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023 thực hiện 2 phương thức: Thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, kết hợp thi tuyển và xét tuyển vào tất cả các trường còn lại (tổ chức thi trên toàn tỉnh); đồng thời, có một số điều chỉnh phù hợp tình hình như: 100% học sinh (HS) đăng ký nguyện vọng trực tuyến; tiếp tục thực hiện quy chế thi tuyển sinh mới chặt chẽ hơn; chỉ tiêu tuyển sinh công lập 6.246 HS/157 lớp (giảm 113 HS và giảm 1 lớp so với năm học trước)... Lịch thi từ ngày 3 đến 5/6/2023. Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi có 7.766 HS, phân bổ tại 24 điểm thi thuộc địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh. Số nhân sự được điều động làm công tác thi dự kiến trên 1.100 người.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm 2022, chỉ điều chỉnh một số nội dung về mặt kỹ thuật để đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, hạn chế sai sót. Thực hiện lịch thi và công bố kết quả thi sớm hơn năm 2022. Toàn tỉnh có 6.121 TS đăng ký dự thi; trong đó, có 5.557 TS hệ giáo dục THPT, 394 TS hệ giáo dục thường xuyên và 170 TS thi đại học. Lịch thi từ ngày 27 đến 30/6/2023. Toàn tỉnh bố trí 17 điểm thi với 259 phòng thi và 27 phòng chờ. Số nhân sự coi thi dự kiến khoảng 1.000 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành các cấp và chính quyền địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động tổ chức triển khai, phối hợp, kiểm tra, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các kỳ thi. Bảo đảm tuyệt đối công tác bảo mật, an ninh trật tự; an toàn trong tất cả các khâu: Đề thi, bài thi; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống cháy nổ; an toàn thông tin; nguồn điện xuyên suốt... tại các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách và những nơi lưu trú của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, HS ở xa đến tham gia kỳ thi, không để bất kỳ trường hợp nào bỏ thi, vắng thi do hoàn cảnh khó khăn...