Công ty Điện lực Ninh Thuận: Hướng dẫn tiết kiệm điện ở Văn phòng

Với những hướng dẫn dưới đây, tiết kiệm điện ở nơi làm việc không hề khó phải không các bạn? Cùng thực hành tiết kiệm điện bạn nhé!