Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW), việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Triển khai sâu rộng, hiệu quả

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề hằng năm: Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ CB, ĐV gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” phù hợp với tình hình thực tiễn của các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú như: Thông qua các hội nghị trực tiếp tiếp kết hợp trực tuyến; các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể, họp tổ dân phố... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy in, phát hành tài liệu học tập Chuyên đề năm 2022, 2023 phục vụ nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho CB, ĐV, công chức, viên chức, hội viên. Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, ĐV và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: P.N

Các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc đưa nội dung học tập Kết luận số 01-KL/TW vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 25-QĐ/TU của Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV, công chức, viên chức và CB, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và gắn với các quy tắc ứng xử, quy định về những điều ĐV không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với CB, ĐV được cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa bàn, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo, đài, các trang thông tin điện tử duy trì chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đăng tải tin, bài về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, gắn với phong trào thi đua yêu nước. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cùng với đó, phát huy lợi thế của mạng xã hội như Zalo, Facebook... để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đến từng tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV. Thông qua công tác tuyên truyền, các gương người tốt, việc tốt xuất hiện ngày càng nhiều, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức, trách nhiệm của từng CB, ĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lan rộng, nhân lên điển hình tiên tiến

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo gương Bác đã đi vào nền nếp, có chiều sâu. Qua đó, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên CB, ĐV và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả, như: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn từ thiện”, “Thắp sáng đường quê”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Camera an ninh”, “Tộc họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tộc họ khuyến học”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn”...

Song hành với mô hình tiêu biểu, trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Điển hình như Đảng ủy xã Phước Bình (Bác Ái) vận động người dân chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao; Chi bộ thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình; Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham mưu đề xuất thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, với 369 thành viên tham gia câu lạc bộ; tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện, với 473,2 đơn vị máu được hiến; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng bước em đến trường”; qua đó, đã nhận chăm sóc, đỡ đầu 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng...

Những mô hình, tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những minh chứng rõ nhất về sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác. Học Bác không phải là những vấn đề cao sang mà đó là những công việc cụ thể, trở thành việc làm tự giác của mỗi người trong cuộc sống cũng như trong công tác hằng ngày. Qua đó, tinh thần vì tập thể, vì cộng đồng, vì cái chung đã được nhân lên. Tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi người ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị được khẳng định. Và chắc chắn những kết quả tốt đẹp sẽ đến và được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với các quy định nêu gương của Đảng thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là việc sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo gương Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, tổ chức đảng hằng năm... Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên CB, ĐV, nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của từng CB, ĐV và nhân dân, tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, toàn tỉnh có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 20 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.