Học tập và làm theo Bác bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, cụ thể việc “học tập” và “làm theo” Bác bằng những mô hình, việc làm thiết thực.

Qua đó, tạo sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã linh hoạt gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế và đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như ngành Giáo dục và Đào tạo gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, triển khai hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài, xã hội hóa giáo dục, các phong trào “Tương thân, tương ái”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”... Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn trao giấy khen và Tuyên dương các đoàn viên, thanh niên Công an Ninh Thuận làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phan Bình

Từ việc học tập và làm theo Bác, trong năm 2022, Công an tỉnh đã có 211 tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 8 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Công an tặng bằng khen cho 39 tập thể, 60 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 43 tập thể, 61 cá nhân. Hay như huyện Ninh Phước, Bác Ái giới thiệu các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các cấp Mặt trận, đoàn thể gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo”... Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước học tập và làm theo Bác ở tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đề cao đạo đức công vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh vừa được tôn vinh công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: Văn Nỷ

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng ngày một lan tỏa, huy động được các nguồn lực xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ tỉnh đến cơ sở đã vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh số tiền 24,5 tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 226 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 9 nhà bị hư hỏng, hỗ trợ vốn sản xuất, khám, chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, người nghèo đa chiều với số tiền trên 15 tỷ đồng. Đối với công tác cứu trợ, toàn tỉnh đã vận động, ủng hộ được số tiền trên 1,5 tỷ đồng; xây dựng 162 căn nhà bị hư hỏng nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai và các khoản chi cứu trợ khác với kinh phí trên 8,3 tỷ đồng... Những việc làm thiết thực, nhân văn và kết quả đạt được đã góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự đoàn kết, truyền thống “tương thân, tương ái” theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2023, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung quán triệt, đưa nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” vào thực tiễn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.