Đảng bộ huyện Thuận Bắc: Nhiều chuyển biến sau nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thuận Bắc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có bước tăng trưởng khá và phát triển đúng định hướng.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị trong huyện; Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Bắc đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV. Trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, cơ bản các chỉ tiêu đều thực hiện theo đúng lộ trình, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Giá trị sản xuất các ngành trong giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 19,3%/năm; cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp -xây dựng chiếm 73,87%; nông nghiệp chiếm 17,76% và thương mại - dịch vụ chiếm 8,37%. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2022 được 200 tỷ đồng, đạt 100%; tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021- 2022 đạt 7.307 tỷ đồng, đạt 47% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Cơ sở hạ tầng huyện Thuận Bắc được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Với quyết tâm bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Thuận Bắc đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống. Nổi bật, trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chương trình, đề án hỗ trợ thúc đẩy sản xuất được triển khai, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật từng bước được áp dụng và nhân rộng đại trà, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu mùa vụ, năng suất, chất lượng hàng nông sản không ngừng tăng lên. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt trên 11 nghìn ha, xây dựng ổn định 4 vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn với diện tích hơn 288,5 ha. Đặc biệt, công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao có chuyển biến nhất định, với trên 3.600 ha đất lúa kém hiệu quả, vùng gò đồi được chuyển sang canh tác cây ngắn ngày và một số cây trồng đặc thù, có lợi thế cạnh tranh như: Măng tây xanh, mãng cầu dai, bưởi da xanh, nha đam và đang từng bước hướng tới xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các loại cây trồng trên; qua đó, thúc đẩy giá trị canh tác vùng chủ động nước đến nay đạt 96 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình chăn nuôi tiếp tục được nhân rộng, quy mô đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định với hơn 388.967 con, tỷ lệ sind hóa đàn bò đạt 49%, đàn dê, cừu lai tạo giống mới đạt 79%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,05%, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; đến cuối năm 2022, có 3 xã: Bắc Phong, Công Hải và Lợi Hải tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%.

Xác định phát triển công nghiệp là mục tiêu quan trọng, hướng tới trở thành đòn bẩy, đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế địa phương, hàng loạt chủ trương, chính sách hỗ trợ các dự án công nghiệp được triển khai kịp thời. Huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư, nỗ lực đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng. Đến nay, trên địa bàn có 8 dự án điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, với công suất 857MW. Hạ tầng Khu công nghiệp Du Long cũng được đầu tư hoàn thiện, bước đầu đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Cuối năm 2022, nhà máy sản xuất thú nhồi bông được đầu tư xây dựng, quy mô thiết kế 6 triệu sản phẩm/năm đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn và hiện đang triển khai đầu tư thêm 3 dự án trong Khu công nghiệp Du Long, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân trong những năm tới.

Nông dân xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) chăm sóc cây ớt. Ảnh: H.Lâm

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân luôn được duy trì thường xuyên; công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện tốt. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Vũ Ngọc Đương, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc, cho biết: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, huyện sẽ tập trung huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ và Nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh; nâng cao hoạt động phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.