Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) trong 3 ngày (từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2023). Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) là thứ Bảy và 30/4 (Chủ nhật) trùng vào ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5/2023.

Đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Ảnh: Văn Nỷ

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan 24/24 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân; đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 3 ngày, kể từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2023; việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.